X menu sluiten

WAAR KAN IK U MEE VAN DIENST ZIJN?

Het kan zijn dat u als ondernemer of directeur een concrete vraag heeft. U ziet bijvoorbeeld met regelmaat verschil tussen voor- en nacalculatie van projecten, of u merkt dat uw team veel tijd besteedt aan het oplossen van kwaliteitsproblemen bij klanten. Het kan ook zijn dat u misschien geen vastomlijnde vraag heeft, maar wel opmerkt dat er zaken zijn die aandacht vragen: u signaleert dat uw team veel overleg nodig heeft om verder te komen, of dat een bepaalde afdeling vaak vastloopt. Als adviseur kom ik graag bij u langs om uw bedrijf te leren kennen, inclusief vragen of kwesties die u nader belicht wilt zien.

In een vervolgafspraak loop ik graag samen met u (en/of uw collega) wat meer nauwkeurig alle afdelingen van uw bedrijf na: langs uw productielijnen, het proces van inkoop, planning, engineering en de manier van werken van uw team.

Vanzelfsprekend stel ik daarbij uiteenlopende vragen aan uzelf en uw medewerkers, van visie en motivatie tot eventuele drempels om zo goed mogelijk te kunnen werken.

SAMEN AAN DE SLAG

Op basis van de rondleiding en de observaties maak ik voor u een projectplan. In dit plan wordt uiteengezet welk onderdelen van uw bedrijf (nog) beter ingericht kunnen worden zodat uw rendement wordt verhoogd – zowel in resultaat als in werkplezier! De meerwaarde van de verbeteringen wordt vanzelfsprekend ook financieel inzichtelijk gemaakt en dat begint al bij het eerste kwartaal. Tenslotte laat ik in het projectplan ook kort zien hoe u deze verbeteringen kunt realiseren.
En dan is het aan u: gaan we samen de uitdaging aan deze besparing daadwerkelijk te realiseren?

Als we inderdaad van start gaan, formuleren we in overleg een doel voor het eerste kwartaal. Dit doel wordt gedeeld met uw medewerkers en waar mogelijk gesplitst in kleinere targets of doelen. Zo delen we een gemeenschappelijke focus en meten we de voortgang. Vervolgens werken we stap voor stap de verschillende afdelingen door.

Lees meer

WELKE AFDELING?

productie

Bij de productieafdeling richt ik me op een aantal vragen als: hoe schoon is de werkomgeving? Heeft alles een vaste plek? Weet iedereen alles te vinden? Kan er opgeruimd worden? Doen we! Daarnaast kijk ik of er sprake is van verspilling in de vorm van herstelwerk, heen en weer lopen, wachttijden en tussen- voorraden. Vervolgens pakken we eerst de herstelwerkzaam- heden aan: ik ga na wat hier de oorzaak van is en neem deze (zoveel mogelijk) weg. Tezamen leidt dit tot een mix van besparingen op korte en lange termijn, allemaal binnen een kwartaal te realiseren. Tenslotte ga ik aan de slag met (waar nodig) aanpassingen in de aansturing van het team en de aanpak van werkzaamheden (focus en instelling).

werkvoorbereiding/inkoop/tekenkamer (engineering)

Voor deze afdeling is de focus op doorlooptijd van belang. Mijn visie is dat het beter is om te werken aan een beperkt aantal projecten tegelijk. Voor actuele projecten het streven naar de kortst mogelijke doorlooptijd. Daarnaast zorg ik ervoor dat de werkwijze binnen deze afdeling(en) zo goed mogelijk verloopt: eenduidige communicatie en consequentheid in aanpak en handelingen spelen hierbij een belangrijke rol.

verkoop en sales

Een tevreden klant krijgt datgene waar hij om heeft gevraagd, of beter. En natuurlijk binnen de afgesproken levertijd. Het is dus van groot belang dat de wensen/eisen van uw klanten zeer goed worden vastgelegd. Vervolgens zorg ik ervoor dat de order zo laat mogelijk wordt opgestart richting werkvoorbereiding. Het tweede onderdeel van deze afdeling beslaat het moment vóór het afsluiten van de order. Vanzelfsprekend functioneert uw bedrijf pas optimaal als alle afdelingen goed op elkaar zijn afgestemd én als uw team met plezier kan werken.

tot slot

Vanzelfsprekend functioneert uw bedrijf pas optimaal als alle afdelingen goed op elkaar zijn afgestemd én als uw team met plezier kan werken. Het kan zijn dat we samen een aangepaste of nieuwe manier van werken afspreken om zo tot een nog beter resultaat te komen: zit de juiste man wel op de juiste plaats? Zijn ieders taken helder en efficiënt verdeeld?

Lees minder